EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

SBR-tehnika sa crpkama i crpkom-ozračivačem. DIBt-Zulassung Z-55.3-228.

Modul za naknadnu vgradnju

Modul za naknadnu vgradnju

 


Sa crpkama za ozračivanje. Sve komponente ugrađene su unutar rezervoara. Unutar objekta nalazi se samo kontrolna jedinica. OdobrenjeDIBt-Zulassung Z-55.3-228 te CE certifikati za izlaznu vodu, vodotjesnost i stabilitet rezervoara. Jedno ili dvo rezervoarska izvedba.Paket (modul biološkog uređaja AQS + rezervoar) za prepravljanje zbirne - jednokomorne septičke betonske ili plastične septičke jame u biološki uređaj.

Izgrada web stranica Boomer