EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

SBR-tehnika sa zračnim liftovima i kružnim difuzorima. DIBt-Zulassung Z-55.3-227.

Modul za naknadnu ugradnju

Modul za naknadnu ugradnju

 


Sa membranskim ozračivačem i A-testom DIBt-Zulassung Z-55.3-227 te CE certifikatom. Sistem sa jednim ili dva rezervoara.Modul biološkog zređaja Klaro s plastičnim rezervoarem. Na primjer, kada nemate višekomornu septičku jamu pored postojećeg rezervoara postavi se novi u kompletu sa SBR modulom.

Izgrada web stranica Boomer